Kalakbay sa Paglalakbay

Kalakbay sa Paglalakbay
Host
OMG/CFD
Genres
Youth
Kalakbay sa Paglalakbay..

Isang programa ng mga kabataan para sa kabataan. Nagbibigay daan para sa saloobin at adhikain, kasama ang mga kabataan sa Online Missionaries of GOD (OMG) at Catholic Faith Defenders (CFD-Manila).

Click button below for Podcast archives.

listen_now_headphones