Balitang Tapat

Balitang Tapat
Host
Melo Acuña
Genres
Newscast
Balitang Tapat…
Pakinggan ang kalipunan ng mga balita mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.  Narito na ang “Balitang Tapat” – tatlumpung minutong balita sa larangan ng politika, ekonomiya, lipunan, kultura at palakasan.  Lunes hanggang Biyernes – “Balitang Tapat.”

Click button below for Podcast archives.

listen_now_headphones