Kakampi Mo Ako

Kakampi Mo Ako
Host
Atty. Bebot Baquilod
Genres
Public Service
Kakampi Mo Ako…
Narito ang palatuntunang maglilingkod sa inyo ng tapat, isang public service program kasama si Atty. Bebot Baquilod.  Makakabalitaan at mahihingan ng mga payong legal mula sa paggawa, pamilya at iba pa.  Pakinggan ang programang “Kakampi mo Ako”.  At ngayon, ang inyong kakampi, si Atty. Bebot Baquilod.

Click button below for Podcast archives.

listen_now_headphones